Contractvormen

We hanteren een proeftijd voor onbepaalde tijd. Het contract kent een proeftijd van twee maanden.